Verdenskongres skal styrke universelt design

Bevica Fonden vil sammen med Arkitektforeningen styrke fokus på universelt design ved den internationale arkitektkongres UIA i 2023. I 2023 holdes verdenskongressen i København. Bevica Fonden går i partnerskab med Arkitektforeningen og træder ind i en ny forening, som skal stå for forberedelserne frem mod kongressen.

Bevica Fonden har bevilget en ramme på op til 5 mio. kroner til afholdelsen af UIA’s verdenskongres i 2023.
Pengene skal særligt gå til at gøre den samlende overskrift for FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling – ”Leaving no one behind” – til en central del af kongressen.

”Arkitektur og universelt design spiller en yderst vigtig rolle, når det handler om at få alle med. Og med kongressens fokus på at bygge for en bæredygtig fremtid, så handler det for os om at sikre, at særligt mennesker med handicap inkluderes i den ligning. Derfor er vi også rigtig glade for at blive inviteret med i forberedelserne til kongressen og glæder os til samarbejdet”, fortæller Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden.

Det er første gang, at verdens største kongres med fokus på arkitektur kommer til Norden. Kongressen forventes at samle 10-15.000 arkitekter fra hele verden.

Ny forening
Med Bevica Fondens deltagelse kan der stiftes en selvstændig forening, som får navnet Komitéen UIA 2023 Copenhagen. Foreningen skal stå for at forberede og afvikle kongressen i 2023. Arkitektforeningens tidligere formand Natalie Mossin indtræder som formand. Vicedirektør i Arkitektforeningen Annette Blegvad bliver direktør for den nye forening.

”Vi er meget glade for Bevica Fondens tilsagn om at ville bidrage. Ligesom også Realdania allerede har været en stor støtte i overhovedet at få kongressen til København. Nu har vi et vindue til at vise, hvor vigtig arkitekturen er for den globale udvikling, ikke bare under selve kongressen, men også i forhold til aktiviteter inden og alt det, der kan fortsættes efter 2023. I 2023 gør vi status på, hvor langt vi er kommet med de 17 verdensmål, som jo skal være opfyldt i 2030”, siger Annette Blegvad.

Se pressemeddelelse.

Status
Sekretariatet samarbejder med Københavns Kommune om at sikre synergien mellem World Capital of Architecture 2023 og World Congress of Architects 2023. Derudover arbejdes der på at udvikle forskningsspor til kongressen, andre kongreselementer, bæredygtighedsprofil, kommunikation og partnerskabs- og sponsoraftaler.

PROJEKTFAKTA

Projektejer
Komitéen UIA 2023 Copenhagen

Samarbejdspartnere
Arkitektforeningen, Realdania, KADK, Bevica Fonden og mange flere

Bevilling fra Bevica Fonden
Rammebevilling på op til 5 mio. kr.

Kontaktpersoner
Annette Blegvad, direktør, Komitéen UIA 2023 Copenhagen, ab@uia2023cph.org

Tony Bech, Public Affairs chef, Komitéen UIA 2023 Copenhagen, tb@uia2023cph.org

Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@universaldesignhub.dk

Link
uia2023cph.org