reimagine festival 2019

Illustration: Enactlab S/I

Teater- og vidensprojekt skal nytænke handicap

Et globalt teater- og vidensprojekt skal gøre op med vante forestillinger om handicap, tilgængelighed og inklusion. I projektets regi arrangeres en vidensfestival og et handlingslab.

Det handler om at skabe nye, nuancerede måder at tænke og tale om handicap. Og konkrete bud på løsninger, handleplaner og prototyper som fx forskningsprojekter, sociale eller politiske kampagner, læseplaner til uddannelser og prototyper indenfor design og arkitektur.

Vidensfestivalen REIMAGINE og handlingslabbet arrangeres i tilknytning til Shakespeare Festival på Kronborg Slot, der opfører HamletScenens egenproduktion af Richard III – verdenskulturens mest berømte teaterkarakter med et fysisk handicap. Teaterstykket ønsker at gøre op med fortællinger, der forstærker følelsen af at være anderledes, i underskud, udenfor og stigmatiseret.

Tanken er at bruge teaterstykket som afsæt for en ny dialog om, hvad det betyder at leve med et handicap. Målet er at diskutere handicap og samfundsproblematikker som tilgængelighed, selvstændighed og deltagelse.

Vidensfestivalen vil være åben for alle, og handlingslabbet vil være for indbudte nationale og internationale interessenter, forskere og ledere inden for sundhed, uddannelse, handicapområdet og sociale og kulturelle institutioner.

Projektet bygger på et udviklings- og forarbejde, som er udført af HamletScenen og Enactlab S/I og finansieret af Elsass Fonden.

Læs mere og se programmet på projektets hjemmeside .

Status
Vidensfestivalen og handlingslabbet afholdes den 21.-24 august 2019. Resultaterne og de konkrete bud på løsninger samles i en multimedie-vidensrapport (film, tekst, fotos), som lanceres på FN’s Internationale Handicapdag den 3. december 2019.

PROJEKTFAKTA

Projektejer
Enactlab S/I

Samarbejdspartnere
Bevica Fonden, Elsass Fonden, HamletScenen, Helsingør Kommune og andre

Finansiering
Udvikling og forarbejde: Elsass Fonden
Teaterstykke: Elsass Fonden, Beckett-Fonden, Helsingør Kommune og Kulturministeriet
Vidensfestival og handlingslab: Bevica Fonden, Elsass Fonden og Helsingør Kommune

Bevilling fra Bevica Fonden
1,2 mio. kr.

Kontaktpersoner
Kristian Martiny, kognitionsforsker, Enactlab S/I, kmartiny@hum.ku.dk
Jacob Nossell, kommunikationschef, Enactlab S/I, jacob@nossell.dk

Link
Projektets hjemmeside
HamletScenen
Elsass Fonden